Ethisch Handelen

Aangezien het werkveld van Conpax letterlijk de hele wereld omvat, is ethisch handelen een speerpunt van de organisatie. Met name kinderarbeid en werkomstandigheden bij onze leveranciers houden wij scherp in de gaten. Wij doen geen zaken met bedrijven waar kinderen werken, wij laten dit toetsen en auditen onze belangrijkste leveranciers zelf op het naleven hiervan. In het verlengde hiervan spreken wij onze leveranciers ook aan op de werkomstandigheden, die in lijn moeten zijn met de ILO directieven.