Milieu en energie

Afval vormt een continue bedreiging voor het behoud van onze aarde. En met onze wegwerpproducten en verpakkingen hebben wij hier inherent een aandeel in. Een cruciaal onderdeel van ons beleid is echter, om dit aandeel te minimaliseren. Wij doen dit niet alleen met het zoeken naar producten met een zo min mogelijke impact en het actief promoten daarvan. Op onze locaties werken wij aan de beperking van de CO2 footprint door het aanpassen van onder meer het wagenpark en het optimaliseren van de logistieke stromen op dit vlak. Water en energiereductie is een vast agendapunt bij onze plant managers.