SUP-richtlijn

Single Use Plastic (SUP) richtlijn, wat betekent dit voor u?

Vanaf 3 juli 2021 is het verboden om een aantal plastic producten voor eenmalig gebruik te verstrekken, zoals plastic bestek, borden, roerstaafjes en rietjes. Daarnaast zijn er voor een aantal producten andere maatregelen opgenomen met als doel het stimuleren van consumptievermindering.

Plastic afval in zee (plasticsoep) is een internationaal probleem. In 2019 heeft het Europees Parlement de Single-Use Plastics richtlijn aangenomen. Het doel hiervan is om wegwerpplastic te verminderen en meer plastic in te zamelen en te recyclen. De SUP-regelgeving geldt voor alle EU-lidstaten.
Alle ondernemers die plastic producten voor eenmalig gebruik in omloop brengen krijgen te maken met de nieuwe richtlijnen.

SUP-richtlijn-plastic-verbod-conpax-verbods-artikelen

Verbod per 3 juli 2021
Vanaf 3 juli 2021 mogen onderstaande plastic producten – voor eenmalig gebruik – niet meer verkocht worden:

  • Bestek
  • Borden
  • Rietjes (medische plastic rietjes uitgesloten)
  • Roerstaafjes
  • Voedsel- en drankverpakkingen van EPS (geëxpandeerd polystyreen)

Dit is van toepassing op alle typen plastic. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen op olie gebaseerde plastics (HDPE of PS) en biobased plastics (PLA of C-PLA). Voor zowel producten die geheel uit plastic bestaan of die gedeeltelijk uit plastic bestaan, zoals kartonnen borden met een plastic coating.

SUP-plastic-verbod-conpax-alternatieven

De voorraden van deze producten die voor 3 juli al in ons magazijn aanwezig zijn mogen wij na 3 juli nog wel aan u uitverkopen. Het is voor u ook toegestaan om deze producten nog door te verkopen of te gebruiken. Er zal na 3 juli geen nieuwe voorraad meer geproduceerd worden of geïmporteerd worden, waardoor de toevoer naar de markt uiteindelijk stopt.

Markeringsplicht 3 juli 2021
Vanaf 3 juli 2021 geldt er een markeringsplicht voor alle plastic bekers en kartonnen bekers met een plastic coating. Het markeringssymbool moet de consument erop attenderen dat het artikel plastic bevat en geen zwerfaval mag worden.

Conpax brengt de bekers in het Europese handelsverkeer. Dit betekent dat wij na 3 juli 2021 alleen nog bekers met markering mogen verkopen en leveren.
Heeft u bekers die vóór 3 juli 2021 zijn geproduceerd en bij ons in het magazijn aanwezig zijn? Dan mag u de bekers zonder markering nog uitverkopen. Alle nieuwe orders zullen vanaf nu wel door Conpax voorzien worden van een markering.

altijd-koffie-koffiebeker-met-markering-conpax

Wat betekent dit voor u?

Neemt u bekers bij ons af of artikelen die per 3 juli 2021 verboden worden? Dan hebben bovenstaande maatregelen gevolgen voor u. Graag helpen wij u met het aanpassen van uw assortiment zodat u voldoet aan de SUP-regelgeving. Neem contact op met uw vaste contactpersoon of bel/mail naar onze klantenservice.

Disclaimer
Conpax heeft aan het opstellen van deze pagina de grootst mogelijk zorg besteed en de informatie is gebaseerd op de huidige kennis. Mocht deze pagina desondanks een fout of onvolledigheid bevatten, dan worden wij hier graag op geattendeerd. Conpax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze pagina. Ook is Conpax niet verantwoordelijk voor claims die worden gemaakt naar aanleiding van de informatie van deze pagina.